Skip to main content
voorbeeldfoto Les 5: Zomer-en-Winter

Les 5: Zomer-en-Winter

Ontwerpen van Zomer-en-Winterweefsels.

Zomer-en-Winterweefsels zijn heel populair, niet in de laatste plaats omdat er betrekkelijk weinig schachten nodig zijn om mooie effecten te bereiken. Ze kunnen bovendien op verschillende manieren uitgeweven worden. Ze zijn ook overal toepasbaar omdat ze altijd korte flotteringen hebben. In de cursus komen enkele ontwerpmanieren aan de orde.